Skip to main content

Welke instanties moeten worden geïnformeerd als iemand overlijdt?

Als iemand komt te overlijden moet dit vóórdat de uitvaart plaatsvindt gemeld worden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meestal wordt dit door de uitvaartverzorger gedaan maar je kunt dat ook zelf doen. Omdat niet elke gemeente op dezelfde manier werkt en er best wel wat informatie doorgegeven moet worden is het wel aan te raden dit door de uitvaartverzorger te laten doen. Binnen de 4 uur ondersteuning die je van ons krijgt kunnen wij de aangifte dan ook voor jullie verzorgen.

De uitvaart moet in Nederland wettelijk gezien uiterlijk de 6e werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Nadat de gemeente geïnformeerd is worden al een aantal instanties automatisch op de hoogte gesteld van het overlijden. Een deel zul je echter zelf nog moeten informeren.

Maar hoe werkt een aangifte van overlijden en welke instanties worden dan door de gemeente geïnformeerd en welke moeten door jullie zelf nog op de hoogte gesteld worden?

De uitvaartverzorger meldt het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, ook als de overledene daar niet woonde. De gemeente waar de aangifte wordt gedaan geeft het overlijden door aan de woongemeente. Uitzondering hierop is indien er sprake is van een overlijden in het buitenland, hiervoor gelden specifieke regels waarover de uitvaartverzorger meer kan vertellen. Ook is er informatie te vinden op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.

Nadat aangifte van overlijden is gedaan geeft de gemeente een akte van overlijden af. Dit is een officiële verklaring dat iemand is overleden. Voor veel instanties is deze akte nodig om te bevestigen dat iemand is overleden, zodat bepaalde zaken afgehandeld kunnen worden. De gemeente verwerkt het overlijden vervolgens in de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft al aan een aantal instanties het overlijden door:

 

 • de Belastingdienst
 • de Sociale Verzekeringsbank
 • grote pensioenfondsen
 • pensioen- en zorgverzekeraars
 • de waterschappen
 • de RDW
 • het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
 • het UWV
 • relevante afdelingen binnen de gemeente (belastingen en financiën)

Ondanks dat een aantal instanties al door de gemeente worden geïnformeerd zijn er altijd nog instanties die je zelf moet informeren, denk hierbij o.a. aan:

 • banken
 • werkgever of uitkeringsinstantie
 • verhuurder of het kadaster
 • nutsbedrijven
 • verzekeraars

Een makkelijke vuistregel is: alle overheid gerelateerde instanties worden door de gemeente geïnformeerd, alle particuliere instanties moet je zelf op de hoogte brengen van het overlijden.

Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld de bankafschriften van het laatste jaar te bekijken en op die manier vast te stellen welke instanties geïnformeerd dienen te worden. Verzamel voordat je belt of e-mailt alvast alle benodigde gegevens zoals naw-gegevens, geboortedatum, sterfdatum, accountnummer.

Mariëlle v/d Heyden

Author Mariëlle v/d Heyden

More posts by Mariëlle v/d Heyden