Skip to main content

De meesten van ons zijn actief op social media. Met name Facebook, Twitter en Instagram zijn het meest bekend als we denken aan social media. Als laatste moet u een beslissing nemen over het al dan niet aanhouden van social media.

 

Weinig mensen hebben iets geregeld voor hun account na hun overlijden. Hoe moeten we omgaan met social media account en hoe u de account kunt verwijderen of een gedenkstatus geven?

Account verwijderen

Als de overledene een  account had op bijvoorbeeld Facebook of Twitter dan kunt u de accounts (laten) verwijderen. Bij sommige platforms heeft de overledene zelf kunnen instellen wat er na zijn dood met zijn account gebeurt. Bent u geen familie van de overledene? Bij sommige social media kunnen ook niet-familieleden een account laten verwijderen. U moet dan wel een bewijs van overlijden kunnen overleggen.

Facebook beeindigen na overlijden

Facebook

Facebook

 

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden:

  • Verwijderen
  • Herdenkingsstatus geven
  • Gewoon laten bestaan

Wil je het account na overlijden verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden om het account aan te passen of te deleten.

Facebook-account van overledene opheffen

Als een Facebook gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden en kan met dit formulier aangevraagd worden. Er moet ook een officieel document worden meegestuurd, waaruit blijkt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.

Als het formulier is ingevuld krijg je een bericht van Facebook ter bevestiging. Een medewerker van Facebook zal je verzoek om het account te stoppen of het account te veranderen oppakken en zover mogelijk regelen. Als er verdere informatie nodig is sturen ze een bericht per email of via Facebook zelf.

Facebook herdenkingsstatus

Het account van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het account blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.

Wanneer het account een “Herdenkingsstatus” heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan. Afhankelijk van de privacy instellingen kunnen bestaande vrienden herinneringen blijven posten op de tijdlijn. Vertrouwelijke informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden van het account verwijderd vanwege de privacy instellingen.

Het belangrijkste is waarschijnlijk dat een Facebook-account met een herdenkingsstatus niet meer voorkomt in Vriendsuggesties en andere suggesties.

Instagram beeindigen na overlijden

Instagram

Instagram

 

Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd of een herdenkingsstatus krijgen als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook.

Lees meer over hoe je de Instagram-account van een dode vriend kan aanpassen of verwijderen. Instagram kan je alleen toegang verlenen tot een account als ze kunnen verifiëren dat je de accounthouder bent. Familie of vrienden krijgen dus geen wachtwoorden of andere gegevens om zelf in te loggen op het account. Ben je niet dood maar heeft je account wel een herdenkingsstatus? Dan kan Instagram dat gelukkig ongedaan maken.

 

Twitter acount beeindigen na overlijden

Twitter

Twitter account

 

Een familielid of ander bevoegd persoon kan een overleden Twitter-gebruiker afmelden zodat het account dan wordt gedeactiveerd. Hiervoor moet je een Engels formulier invullen

Na het invullen van het formulier ontvang je een email met verdere instructies. In een vervolgformulier moet je extra documentatie aanleveren om het Twitter account te kunnen opzeggen. Je moet de onderstaande 2 documenten uploaden;

  • Kopie van de overlijdensakte
  • Kopie van jouw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)

Als het uploaden gelukt is zullen de aangeleverde documenten door een Twitter-medewerker worden beoordeeld. Op basis van de aangeleverde informatie zal Twitter het account opheffen en zorgen ze ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.

 

Lees meer nieuws! klik hier

Bronvermelding: www.nuvema.nl

Mariëlle v/d Heyden

Author Mariëlle v/d Heyden

More posts by Mariëlle v/d Heyden