Skip to main content

Wij hebben een verzekeringspolis bij DELA. Moeten wij onze uitvaart ook door een uitvaartverzorger van DELA laten regelen?

Nee. In Nederland is iedereen vrij om te kiezen voor de uitvaartverzorger waar hij/zij zich het prettigst bij voelt, ongeacht de verzekering. Als u kiest voor een eigen uitvaartondernemer krijgt u voor de dienstenpolis een vast bedrag uitgekeerd van Dela. Wij kunnen u hier vooraf over informeren.

Wat moet geregeld worden direct na een overlijden?

Waarschuw de huisarts of dienstdoende arts (In ziekenhuis of verzorgingshuis wordt dit door de medewerkers daar geregeld). Neem contact op met uw uitvaartverzorger voor het overbrengen van de overledene naar het mortuarium. Geef aan de verzorgers de papieren van de arts en kleding voor de overledene mee. Wij maken dan met u een afspraak om de uitvaart verder met u te regelen.

Hoeveel tijd hebben we om de uitvaart te regelen?

De uitvaart moet plaatsvinden niet eerder dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden. Bij het eerste regelgesprek worden de belangrijkste zaken vastgelegd, zoals de plaats en dag van de uitvaart. Ook maken wij dan samen een planning voor de verdere invulling.

Kan ik mijn uitvaartwensen van te voren al vastleggen?

Ja, dit raden wij zelfs aan. U kunt hiervoor “mijn uitvaartwensen” downloaden op onze website.

Kan ik laten vastleggen wie mijn zaken moet behartigen na mijn overlijden?

Ja, dit kan o.a. via een wilsbeschikking of via de notaris. In ons boekje “mijn uitvaartwensen”, te downloaden op onze website, kunt u dit ook vastleggen.

Ik heb geen nabestaanden, wat nu?

Het is belangrijk om iemand te benaderen die uw uitvaart volgens uw wensen wil regelen. Dit hoeft niet perse familie te zijn. U kunt dit eventueel vastleggen via de wilsbeschikking maar beter is het om dit vast te leggen bij een notaris i.v.m. de financiële afhandeling achteraf.

Is cremeren goedkoper dan begraven?

De crematie zelf is niet goedkoper of duurder dan de begrafenis. De extra kosten betreffen vaak de grafrechten en bijvoorbeeld het grafmonument. Deze maken dat een begrafenis uiteindelijk meer kosten met zich meebrengt.

Wat gebeurt er met de as van een overledene?

De as van de overledene moet wettelijk 1 maand bewaard blijven in het cematorium. In deze periode ontvangen de nabestaanden uitgebreide informatie van het crematorium over de mogelijke asbestemmingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verstrooiing of plaatsing in een urnenwand maar ook sieraden kunnen gevuld worden met as van de overledene.

Wat is het voordeel van een uitvaartpakket?

In een uitvaartpakket is opgenomen wat minimaal geregeld moet worden voor elke uitvaart. Duidelijk, overzichtelijk en helder, u weet wat u mag verwachten en wat het kost. 

Waarom is UitvaartLimburg goedkoper dan reguliere uitvaartbedrijven?

Onze uitvaartpakketten zijn zo opgesteld dat er in zit wat u nodig heeft. U betaalt dus niet voor verborgen diensten die u toch niet nodig heeft. Daarnaast maken wij merendeels gebruik van andere uitvaartlocaties dan de kerk of het crematorium. Hier hebben wij goeie prijsafspraken kunnen maken waardoor u weer minder betaalt voor het uitvaartpakket.

Waar kan UitvaartLimburg een uitvaart verzorgen?

Overal. UitvaartLimburg heeft diverse eigen uitvaartlocaties, die ook in de pakketten zijn opgenomen. Maar het staat u vrij om hier van af te wijken. Wij kunnen dus in principe overal een uitvaart verzorgen. 

Kan ik mij beter wel of niet verzekeren voor mijn uitvaart?

Een uitvaart wel of niet verzekeren is afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd en financiële middelen. Hoe jonger u bent als u de polis afsluit hoe goedkoper de premie en de totale inlegsom zijn. Op oudere leeftijd instappen kan duur uitvallen en de totale inlegsom kan dan zelfs de kosten van de daadwerkelijke uitvaart overstijgen.

Heeft u de beschikking over voldoende financiële middelen om een uitvaart te betalen, dan is verzekeren niet nodig. Deelname aan ons uitvaart spaarplan is dan wellicht een optie om een gedeelte van uw spaargeld te reserveren voor de uitvaart en vrij te stellen van belastingheffing in box 3.