Skip to main content
Zet geld opzij voor uw uitvaart

Spaarplan

 • Bent u niet verzekerd maar wilt u toch al geld opzij zetten voor uw uitvaart
 • Bent u verzekerd maar onvoldoende en wilt u een bedrag bijsparen?
 • Wilt u niet direct al een groot bedrag opzij zetten maar vrij zijn in uw inleg?
 • Wilt u niet met allemaal extra kosten te maken krijgen?
 • Wilt u niet dat uw nabestaanden zich zorgen hoeven te maken over de kosten van uw uitvaart?

Ons Uitvaartspaarplan ontzorgt

Met het UitvaartSpaarplan van UitvaartLimburg zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Wanneer u overlijdt, wordt vanuit uw spaarpotje de uitvaartnota betaald ter hoogte van het bedrag dat u heeft gespaard.  Uw nabestaanden hoeven zich hierdoor geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling van de uitvaartkosten.

Het UitvaartSpaarplan heeft als doel de financiële afwikkeling zo simpel en helder mogelijk te maken, maar dat geldt ook voor de opbouw van uw spaartegoed. De waarde van uw spaartegoed is uw inleg vermeerderd met de rente die jaarlijks op 31 december bijgeschreven wordt. Er is geen minimale inleg vereist en u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u bijspaart. Lekker simpel toch?

Daarnaast is ons UitvaartSpaarplan voor iedereen toegankelijk. Uw leeftijd of gezondheidssituatie hebben geen invloed op uw inleg of toetreden. U bepaalt alles zelf.

Voordelen van het UitvaartSpaarplan

 • Prima mogelijkheid om ook op latere leeftijd nog de financiering van uw uitvaart te regelen
 • Direct beschikbaar zonder gezondheidsverklaring
 • U weet zeker dat het geld voor uw uitvaart wordt gebruikt.
 • Geen minimumbedrag vereist voor storten. Bijstorten altijd mogelijk
 • Geen bijkomende (administratie)kosten naast het gestorte bedrag
 • Jaarlijkse rentevergoeding over uw ingelegde kapitaal
 • Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden de inleg gebruiken voor de kosten van de uitvaart.
 • UitvaartLimburg handelt de uitvaartnota rechtstreeks af met het uitvaartspaarplan. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een privé-spaarrekening; deze kan namelijk na overlijden tijdelijk worden bevroren.
 • Interessante kortingen als de gehele uitvaart verzorgd wordt door UitvaartLimburg

Hoe werkt het Spaarplan?

Heel simpel! In tegenstelling tot deposito’s bij uitvaartverzekeringsmaatschappijen bent u bij ons geheel vrij in de hoogte van uw inleg. U hoeft dus niet bij aanvang al een groot bedrag in te leggen. Daarnaast kunt u zelf bepalen of, en hoeveel u bijspaart. Ieders financiële situatie is anders dus daar laten we u geheel vrij in. Ook dat is uniek aan ons UitvaartSpaarplan!

Wanneer u komt te overlijden regelen uw nabestaanden de uitvaart en wordt uw spaartegoed ter hoogte van de uitvaartnota uitgekeerd aan de uitvaartverzorger. Dit is een voordeel te opzichte van een reguliere privé-spaarrekening waarbij u niet altijd direct de beschikking heeft over alle financiële middelen.

Voor het hele gezin

U bent vrij om naast uzelf mededeelnemers in te schrijven, bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen. U spaart dan voor elke deelnemer en het spaartegoed is van toepassing op elke deelnemer. U hoeft dus niet per persoon een bedrag in te leggen. Als één van de deelnemers komt te overlijden bent u vrij al dan niet het gehele spaartegoed aan te wenden voor de uitvaart. Als er een bedrag resteert blijft dat gewoon staan voor de overige deelnemer(s), en kunt u verder sparen. U blijft dus zelf bepalen hoe en waaraan uw opgebouwd spaartegoed wordt besteedt!

Deelnemen

U kunt deelnemen aan het UitvaartSpaarplan door u in te schrijven middels een inschrijfformulier. Dit kunt u aanvragen bij UitvaartLimburg via telefoonnummer 045-4009002 of per email via info@uitvaartlimburg.nl. Na inschrijving ontvangt u een bewijs van inschrijving. Jaarlijks ontvangt u een overzicht van uw opgebouwde tegoed.

Rentevergoeding

De rente die het UitvaartSpaarplan jaarlijks bijschrijft is gelijk aan de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), en wordt op de laatste werkdag van het jaar vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks op 31 december aan uw gespaarde bedrag toegevoegd.  In het geval van een negatieve EURIBOR wordt de rente op nul gesteld. Uw spaartegoed wordt dan dus niet lager.

Uitvaartspaarplan aanpassen

Uw uitvaartwensen kunnen gedurende uw leven natuurlijk veranderen. Daarom kunt u bij ons uw UitvaartSpaarplan altijd aanvullen. Net als prijzen in de supermarkt wordt ook uw uitvaart jaarlijks duurder. Als u twijfelt of nabestaanden voldoende hebben aan uw spaartegoed om uw uitvaart te betalen kunt u altijd een afspraak maken met één van onze uitvaartverzorgers. Daarnaast is het ook mogelijk een deelnemer later aan uw inschrijving toe te voegen.

Beëindigen van het Spaarplan

Uw spaartegoed kan tussentijds niet opgenomen worden. Het UitvaartSpaarplan kan op 2 manieren beëindigd worden, namelijk doordat het gehele spaartegoed wordt aangewend voor de uitvaart en er geen mededeelnemers meer zijn. Ofwel doordat na het voldoen van de uitvaartnota uw erven besluiten het tegoed te laten uitkeren. Dit kan alleen als er geen andere deelnemers dan uw erven meer op uw deelnemerscertificaat staan.

Voordelen voor deelnemers

Als deelnemer aan het UitvaartSpaarplan kunt u gebruik maken van een aantal voordelen die UitvaartLimburg biedt als de uitvaart door ons verzorgd wordt.

Zo krijgt u:

 • 10% korting op de basiscollectie drukwerk
 • 10% korting op het online condoleanceregister
 • 5% korting op bloemstukken

Belastingaangifte

Het saldo van uw UitvaartSpaarplan valt in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Echter, als u geld specifiek opzij zet voor uw uitvaart geldt er een vrije som. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd en is voor 2022 €7.444,-

Risico van een UitvaartSpaarplan

Als u het UitvaartSpaarplan afsluit is het belangrijk om u bewust te zijn van de risico’s. Het UitvaartSpaarplan valt niet onder het garantiestelsel van de Nederlandsche Bank. Om echter voldoende zekerheid te geven aan uw tegoed hebben wij het UitvaartSpaarplan ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Hierdoor is uw spaartegoed gegarandeerd, onafhankelijk van de bedrijfsvoering van UitvaartLimburg.

Bekijkt u ook eens ons uitvaartwensenboekje! Hierin kunt u aangeven wat uw uitvaartwensen zijn, of gebruik het als een leidraad waar u allemaal aan moet denken bij het regelen van een uitvaart.

BEKIJK ONZE BROCHURE

Aanvragen

Het UitvaartSpaarplan van UitvaartLimburg kunt u telefonisch aanvragen via ons telefoonnummer 043-6090160 of per email via info@uitvaartlimburg.nl . Wilt u meer informatie? Wij plannen graag vrijblijvend een afspraak met u in om de werking van het UitvaartSpaarplan rustig uit te leggen.